Jump to content

Registration Terms

ตั้งแต่ พ.ค. 2013 การลงทะเบียนขอให้ใช้เมล์ของ @gmail เท่านั้นครับ

1.การสมัครสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2.ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงให้ครบเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าใช้งานเว็บ

หากตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ เรามีสิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก

3.ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก

เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4.สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร

5.สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทางเว็บตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัดเพื่อความสงบเรียบร้อยภายในเว็บ

หากท่านละเมิด เรามีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

6.สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น มีสัญลักษณ์พิเศษในการใช้งานเว็บบอร์ด สามารถใช้คำสั่งพิเศษของเว็บบอร์ด

7.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

8.ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

9.สมาชิกต้องไม่ post ข้อความพาดพิงสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ โดยเด็ดขาด

10.ห้ามสมาชิก post ข้อความละเมิด หมิ่นประมาท ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหาย เราจะลบข้อความนั้นทันที