Jump to content
Sign in to follow this  
bomusic

จำนวนเพลงของ bomusic ถึง 09-2012

Recommended Posts

จำนวนเพลงของ bomusic ถึงปี 2010 โดยไฟล์นับรวมเพลงย้อนหลังชุดใหญ่ด้วย จนถึงเดือน 12-2010

 

ไฟล์ที่ส่งให้สมาชิกที่เป็นชุดรวมนั้น จะมี bmk0 - bmk9 .zip เมื่อแตกไฟล์มาแล้ว ให้เอาไฟล์ทั้งหมดไปใส่ให้ถูกที่

 

เช่น bmk0.zip แตกไฟล์ข้างในได้ก็เอาไปใส่ที่ .../bomusic karaoke/bmk/0/

 

ScreenShot00040.jpg

 

ScreenShot00041.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ส่วนไฟล์เพลง 03-12/2006 จนถึงปี 2010 นั้นแตกมาแล้วจะได้โฟลเดอร์ตัวอักษรหรือตัวเลขอยู่แล้ว

 

ให้เอาไปวางในโฟลเดอร์ .../bomusic karaoke/bmk/ได้เลย

 

เฉพาะเพลงที่เป็นทางการจำนวนเพลงจะอยู่ที่ 18000 กว่าเพลง ยังไม่นับเพลงอื่นๆที่ยังไม่ได้รวมใส่เข้าไป

 

ScreenShot00043.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

สรุปเพลงแต่ละโฟลเดอร์ตามนี้ครับ

 

วางไฟล์ใส่ให้ถูกโฟลเดอร์นะครับ รหัสที่นำหน้าเลข 0 ก็ต้องไปใส่ที่โฟลเดอร์ 0

 

รหัสที่เป็นตัวอักษรนำหน้า ก็ต้องอยู่ในโฟลเดอร์ตามอักษรนั้นๆ

 

0 = 1337 เพลง

1 = 1446 เพลง

2 = 1574 เพลง

3 = 1188 เพลง

4 = 2037 เพลง

5 = 1423 เพลง

6 = 1166 เพลง

7 = 2017 เพลง

8 = 1338 เพลง

9 = 1486 เพลง

B = 79 เพลง

C = 222 เพลง

D = 72 เพลง

E = 80 เพลง

H = 132 เพลง

K = 157 เพลง

L = 59 เพลง

M = 118 เพลง

N = 136 เพลง

P = 320 เพลง

Q = 614 เพลง

S = 549 เพลง

T = 493 เพลง

 

จำนวนนี้คือไฟล์ที่สมาชิกจะได้รับเมื่อสมัครสมาชิกเพลงจนถึง 12-2010 นะครับ

 

ถ้ารับเพลงแบบบริจาคช่วย Host จะไม่้ได้ของปี 2010 ไปก็จะหายไป 493 เพลง

 

สำหรับสมาชิกที่รับเพลงแบบ EMK ก็ได้จำนวนตามนี้เช่นกันครับแต่จะเป็นนามสกุล .emk

Share this post


Link to post
Share on other sites

สำหรับสมาชิกที่รับเพลงแบบ package แค่ย้อนหลังถึงปี 2010 จะจัดสถานะให้เข้าในกลุ่ม ยังไม่รับเพลงงวดล่าสุด นะครับ

 

เอาไว้หากสนใจมาสมัครรับเพลงปี 2011 ก่อนจึงจะจัดเข้าตามกลุ่มของสมาชิกเพลงนั้นๆ

Share this post


Link to post
Share on other sites

อัพเดทจำนวนเพลง จนถึงเดือน 09-2012 นะครับ อยู่ที่ประมาณ 18,8xx เพลง

 

ScreenShot00003.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×